canlı destek

HAKKIMIZDA


Tarihçe

 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Merkezi Bir Araştırma Laboratuvarının Kurulmasına Yönelik Çalışmaların Tarihsel Dökümü

Yüksek miktarda yatırım gerektiren ileri teknolojik cihazların araştırmacıların hizmetine sunulduğu merkezi araştırma laboratuvarları ulusal ve uluslararası düzeyde tüm üniversitelerde giderek yaygınlaşmaktadır. Fakültemizde bu yöndeki ilk girişim, 1990 yılı içinde, Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Taner ONAT ve Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Işık TUĞLULAR tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’ ne iletildiğinde Başhekim Prof.Dr. Alphan CURA tarafından olumlu karşılanmış ve cihaz alımı için verilen tahsisatın akreditif açma yolu ile ve uzun pazarlıklar sonrası aşağıdaki cihazların alınabilmesi sağlanmıştır:

Inductively Coupled Argon Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICAP-AES)
Fourier Transform Infrared Spektrofotometre (FT-IR)
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
Gaz Kromatografisi (GC)

Gümrük’ ten bin bir güçlükle çekilebilen bu cihazların konacağı Tıp Fakültesi zemin katı orta asansörleri yanındaki mekanın (şu anda Peryod olarak hizmet vermektedir) hazırlanması ve cihazların yerleştirilmesi ile Merkez Araştırma Laboratuvarının kuruluşu gerçekleşmiştir. Merkez Araştırma Laboratuvarı Başkanlığı’ na 1992 yılı Ocak ayında Biltan ERSÖZ atanmış ve Prof.Dr. Biltan ERSÖZ, Prof.Dr. Candeğer YILMAZ ve Prof.Dr. Akgün EVİNÇ ile oluşturulan Yürütme Kurulu’nun oluşturulması sonrası resmen 08.06.1992 yılında faaliyete geçmiştir. Kısa bir süre içinde Uzm.Dr. Canan ÇOKER, Biyokimyager Nurten ÇETİNER, Biyokimyager Gonca ŞENGÜL, Kimya Yük.Müh. Ayhan YILMAZ, Kim.Yük.Müh. Gülgün KEÇECİOĞLU, Biyokimyager Asil GÖNÜL, Kimyager Nağme Şengün TETİK, Tekniker Tayyibe YENİ’nin dahil olduğu teknik kadronun oluşturulması ile gelen projeler ve çalışma başvuruları değerlendirilerek araştırmalara başlanılmıştır:

Kuruluş aşamasında alınan cihazlara ek olarak 1993 yılında Prof.Dr. Baha TANELİ’ nin de büyük destekleri ile yapılan bir alt yapı projesi sonrası -80 °C derin dondurucu, vakumlu evaporatör, UV Spektrofotometre, liyofilizatör, soğutmalı santrifüj cihazları alınarak laboratuvarın olanakları genişletilmeye çalışılmıştır.

Takip eden yıllarda, 09.05.1994 tarihinde Prof.Dr. Candeğer YILMAZ’ ın Başhekimliğe atanması sonrası Yürütme Kurulu Başkanlığına Prof.Dr. Fehmi AKÇİÇEK seçilmiştir. 1997 yılında Prof.Dr. Fehmi AKÇİÇEK’ in Dekan Yardımcılığı’ na atanması sonrası Başkanlığa Prof.Dr. Işık TUĞLULAR atanmış ve Prof.Dr. Biltan ERSÖZ, Prof.Dr. Ulus AKARCA, Prof.Dr. Serdar Bedii OMAY’ ın katılımı ile yeni bir yürütme kurulu oluşturulmuştur.

1999 Mart ayında Prof.Dr. Işık TUĞLULAR’ ın Dekan Yardımcısı olması ile boşalan Yürütme Kurulu Başkanlığı’ na bir atama yapılmamış ve çalışmalarını 2000 yılı Mart ayına kadar bu kadro ile yürüten Merkez Araştırma Laboratuarı bu tarihten itibaren Biyokimya Anabilim Dalına bağlanmış ve sorumluluğuna Uzm. Dr. Yasemin DELEN’ in gelmesi ile çalışmalarını bu Anabilim Dalı bünyesinde 2004 yılı sonuna kadar yürütmüştür.

Fakültenin bilimsel araştırma ihtiyaçları doğrultusunda 03.01.2005 tarihinde Dekan Prof. Dr. Ata ERDENER tarafından yeni bir yapılanmaya gidilerek laboratuvarın yönetim kurulu üyelerinin ataması yapılmış ve yeni oluşturulan yönetim kurulu ilk toplantısını 12.01.2005 tarihinde Doç. Dr. H. Hakan AYDIN, Prof. Dr. Ahmet ÇOKER (2006’daki istifası sonrası yönetim kuruluna Doç. Dr. Çağ ÇAL atanmıştır), Doç. Dr. Özgür ÇOĞULU, Prof. Dr. Sibel GÖKSEL, Prof. Dr. Kaan KAVAKLI, Yard. Doç. Dr. Gülperi ÖKTEM, Prof. Dr. Murat TOMBULOĞLU, Doç. Dr. Funda YILMAZ, Doç. Dr. Ayşın ZEYTİNOĞLU’nun katılımı ile dekanlıkta yapmıştır. 23.05. 2005’te yeni kurulacak laboratuvarın yönerge hazırlıkları tamamlanarak fakülte yönetim kurulunca kabul edilmiş ve merkezi araştırma laboratuvarının AREL (Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı) adı altında faaliyet göstermesi uygun bulunmuştur. Sonrasında, Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. H. Hakan AYDIN’ın genel koordinatörlüğünde yeni kurulacak laboratuvarın cihaz ve alt yapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar başlatılmıştır. Bu hazırlıklar sonrası AREL’de ilk aşamada DNA ve RNA laboratuvarları, Flow Sitometri Laboratuvarı, Stereoloji Laboratuvarı, Hücre Kültürü Laboratuvarı ve Protein Laboratuvarlarının kurulması yönetim kurulunca uygun görülerek, teknik alt yapıya yönelik ihtiyaçlar Doç. Dr. Özgür ÇOĞULU, Yard. Doç. Dr. Gülperi ÖKTEM, Prof. Dr. Canan YURTTAŞ SAYLAM, Prof. Dr. Murat TOMBULOĞLU ve Prof. Dr. H. Hakan AYDIN’ın yürütücülüğünü yaptığı bilimsel alt yapı projeleri ile karşılanmaya çalışılarak AREL’e aşağıdaki cihazlar alınmıştır:

ABI 3130 Genetik Analyzer
ABI 7900-HT Real-time PCR
Affymetrix GeneChip® Mikroarray Sistemi
BD FacsAria Flow Sitometri
Leica DM4000 Dijital Mikroskop
Hücre Kültürü Laboratuvarına yönelik inkübatörler, laminer flow ve sıvı azot tankları
Olympus LM40 Inverted fluoresans ışık mikroskobu
Millipore Ultra Saf Su Sistemi
Thermo Multiscan Mikroplak Okuyucu
Thermo Spektrofluometre
Laboratuvara yönelik genel malzeme ve teçhizat

Temmuz 2005’ten itibaren AREL yönetim kurulu aynı zamanda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu olarak çalışmalarına 2007 yılına kadar Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah SAYINER’in başkanlığında 2007-2008 döneminde Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ziya ALKAN’ın başkanlığında devam etmiştir. Ülkemizde Tıp Fakülteleri arasında ilk internet tabanlı Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuru ve Değerlendirme Sistemini (http://www.egearel.com) Doç. Dr. Özgür ÇOĞULU ve Prof. Dr. Ayşın ZEYTİNOĞLU’nun yürütücülüğünü yaptığı altyapı projeleri ile devreye sokan AREL 2008 yılı sonunda yeni yönergesi ile belirlenen yapılanması doğrultusunda Bilimsel Araştırma Projelerini değerlendirme görevini Araştırma Projeleri Alt Komisyonuna (APAK, http://www.egeapak.org) devretmiştir. 2009 Yılı içinde yeni oluşturulan AREL Yönetim Kurulu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI’nın başkanlığı ve Prof. Dr. H. Hakan AYDIN’ın koordinatörlünde, Prof. Dr. Barış ALTAY, Prof. Dr. Figen GÖKMEN, Prof. Dr. Murat TOMBULOĞLU, Prof. Dr. Mehdi ZOGHİ, Doç. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Doç. Dr. Özgür ÇOĞULU, Doç. Dr. Deniz NART ve Doç. Dr. Gülperi ÖKTEM'in katılımı ile görevine devam etmiştir.

AREL (Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı), Tıp Fakültesinde bilimsel araştırmalarını yürüten öğretim üyesi ve yardımcıları dışında, üniversitemiz bünyesi içinde ve dışında çalışan tüm araştırmacılara açık, bilimsel çalışmalarını yürütebilecekleri gelişmiş teknolojik imkânlar ile donatılmış bir araştırma laboratuvarıdır. AREL, fakültemizde yürütülen bilimsel araştırmaların niteliğini arttıracak teknik imkânların yaratılması dışında, ihtiyacımız olan genç araştırıcıların yetiştirilmesinde de disiplinler üstü önemli görevler de üstlenmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ