Çerez Örnek
canlı destek

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin Araştırma Alt Yapısı:
Günümüzde bilimsel araştırma için ayrılan kaynaklar bir araştırıcının yönetici olduğu küçük laboratuvarlardan pahallı cihazların bulunduğu büyük araştırma laboratuvarlarına kaymaktadır. Bilimsel problemlerin çözümünde yeni bakış açıları sağlayan multidisipliner bir araştırma laboratuvarları olan AREL, oldukça geniş laboratuvar imkanları ile araştırıcıların ortak kullanımına açık bir araştırma ve eğitim laboratuvardır. AREL bünyesinde temel ve klinik tıbbi araştırmaların yürütülmesine yönelik olarak çeşitli araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.Araştırıcılar, projeleri ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları AREL'in teknik imkanlarına istedikleri zaman erişebilir, projelerinin bir kısmı veya tamamını AREL'de yürütebilir.

Misyonumuz:
Oluşturulan merkezi araştırma laboratuvarı ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde bilimsel araştırma faaliyetlerinde makine-teçhizat ve malzemelerin daha verimli kullanılmasını sağlamak, araştırmacılara projelerinin planlama ve yürütme aşamalarında teknik ve lojistik destek vermek, bilimsel araştırma ile ilgili eğitim–öğretim-yayın ve diğer faaliyetleri düzenlemek amacıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı Mayıs 2006'da kurulmuştur.

Bilimsel Araştırma Projelerinde AREL'in Yeri:
AREL projelere maddi destek vermemektedir. Proje desteği ile ilgilli bir programı bulunmamaktadır. AREL tek başına bir araştırıcının temin etmesinin imkansız olduğu cihaz ve ekipmanı sağlayarak bilimsel araştırma projelerini yürüten araştırıcılara projeleri ile ilgili gerekli cihaz ve teknik yardımı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Cihazların etkin kullanılmasıyla sağlanan ekonomik katkı daha fazla araştırma projesinin desteklenmesine imkan sağlamakta ve kullanılmayan veya sadece bir proje süresince kullanılan cihazların önüne geçilmektedir.

Başvuru Formları ve İlgili Dosyalar:
Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerindeki çeşitli iş paketlerinde AREL'deki teknik imkanları kullanarak hizmet alımı yapmak isteyen diğer ulusal ve uluslararası araştırıcılar yapılan analizler ile ilgili belirlenen cihaz kullanım bedellerini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermayesine gerekli ödemeyi yaptıktan sonra AREL'de çalışmalarını yürütebilir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ